Freckle design agency

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Design research

Wij doen creatief onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen en tendensen.


Service design

Wij vertalen noden naar ideeën, werken ideeën uit tot concepten, en helpen bij de implementatie. Zet ons in voor het hele proces of een deeltje ervan. Voor een nieuwe dienst of een redesign.


Experimenten

Wij zetten experimenten en interventies op poten, om te prikkelen of om uit te testen, om zichtbaar te maken wat vandaag nog niet zichtbaar is.


Procesbegeleiding

Wij begeleiden cocreatietrajecten van a tot z.


Innovatie injectie

Wij laten een frisse wind van innovatie en creativiteit waaien in projecten en organisaties aan de hand van workshops en projecten op maat.

Onze kijk

Freckle werkt volgens de principes van slow design, waarbij we streven naar:


  • positieve impact op mens en omgeving
  • duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling
  • inclusieve ontwerpprocessen
  • holistische kijk op creatief denken, processen en resultaten
  • kennisdeling


Dit doen we door aandacht te schenken aan proces en resultaat. We maken zichtbaar wat nog niet zichtbaar is, creëren freckles. Net dan kom je het onverwachte tegen.


Aan de hand van slow design willen we nieuwe waarden in ontwerpprocessen binnenbrengen en zo bijdragen aan de verschuiving naar een duurzame maatschappij.

Wie is Freckle?

Freckle is opgericht door Anna Kint, een designer met een missie: zich inzetten voor positieve maatschappelijke impact. De voorbije jaren bouwde ze een sterke ervaring en expertise uit rond sociaal ondernemerschap, sociale innovatie en service design en werkte ze nauw samen met overheden, bedrijven, middenveld, burgers en kennisinstellingen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Doorheen die tijd ontwikkelende ze haar eigen kijk op design en hoe die kan ingezet worden voor positieve maatschappelijke verandering. Dit leidde tot de oprichting van het designbureau Freckle, waarin ze haar missie voluit najaagt.